/Wystąpienie na Prezydenckim Forum Debaty Publicznej

Wystąpienie na Prezydenckim Forum Debaty Publicznej

Panie Prezydencie, Panie i Panowie,
jestem przedstawicielem Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW. Ruch ten został założony w 1993 roku przez św. pamięci prof. Jerzego Przystawę, wielkiego Polaka i wielkiego polskiego patriotę. Od ponad 20 lat działamy na rzecz wprowadzenia w wyborach do Sejmu 460 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Występując już w roli weterana Ruchu JOW, chciałbym złożyć Panu Prezydentowi podziękowania za Pana odważną i mądrą decyzję o rozpisaniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wprowadzenia JOW-ów w wyborach do Sejmu.
Panie Prezydencie – dziękujemy.

Od ponad 20 już lat uważaliśmy i uważamy, że obecna ordynacja wyborcza do Sejmu, zwana proporcjonalną, jest ustrojową wadą polskiego państwa. Ta ordynacja odbiera bowiem obywatelom bierne prawo wyborcze, gdyż obywatel nie może wystartować w wyborach jako obywatel, a wyłącznie jako przedstawiciel partyjnych komitetów wyborczych, a faktycznie partii politycznych. Ta ordynacja z czynnego prawa wyborczego tworzy mocną fikcję, gdyż obywatele wybierają, ale tylko spośród kandydatów już wybranych przez partyjne kierownictwa. Ta ordynacja tworzy silnie fasadową demokrację, która w swej ustrojowej treści jest partyjną oligarchią wyborczą. I jest praprzyczyną wszelkich patologii jakie toczą III Rzeczpospolitą.

Uważaliśmy i uważamy, że tylko bezpośrednia zależność posłów od wyborców, a szerzej bezpośrednia zależność polityków od wyborców, jaka tworzą JOW-y, ukróci korupcję, niepraworządność i niekompetentność w polskiej polityce.

Uważaliśmy i uważamy, że równa dla wszystkich obywateli swoboda kandydowania, jaką dają JOW-y, uruchomi proces pozytywnej selekcji elit politycznych i wyrzuci „kiepskich” z polskiej polityki.

Uważaliśmy i uważamy, że konieczność uwzględniania przez posłów interesów większości wyborców w okręgu, a faktycznie wszystkich wyborców, co wymuszają JOW-y, będzie tworzyć w Sejmie reprezentację tego co wspólne, a nie tego co różne.

Uważaliśmy i uważamy, że wprowadzenie 460 JOW-ów w wyborach do Sejmu, będzie tworzyć Sejm wyłaniający stabilne, kompetentne i patriotyczne rządy.

Panie Prezydencie, Panie i Panowie.

Gdy w 1958 roku w obliczu głębokiego kryzysu państwa francuskiego, złożono generałowi Charles de Gaulle propozycję objęcia funkcji premiera, ten wyraził zgodę pod jednym wszakże warunkiem: wprowadzenia ordynacji JOW w wyborach do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. I tak rozpoczęła się naprawa francuskiego państwa.

Składając na ręce Pana Prezydenta jeszcze raz swe podziękowanie za tę odważną i mądrą decyzję przeprowadzenia referendum w sprawie wprowadzenia w wyborach do Sejmu jednomandatowych okręgów wyborczych, wyrażam przekonanie, że przejdzie ona do historii Polski, jako początek procesu naprawy ustroju III Rzeczypospolitej.

Panie Prezydencie – dziękujemy.

Wystąpienie dra Wojciecha Błasiaka na Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „System wyborczy – JOW wobec społeczeństwa obywatelskiego” w Warszawie, 17 czerwca 2015 r.

About Wojciech Błasiak

ekonomista i socjolog, dr nauk społecznych, niezależny naukowiec i publicysta, działacz Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW
847 wyświetlen