/Wystąpienia: dra Wojciecha Błasiaka i dra Zdzisława Ilskiego

Wystąpienia: dra Wojciecha Błasiaka i dra Zdzisława Ilskiego


Prezentujemy wystąpienia dra Wojciecha Błasiaka pt. Efekt motyla i dra Zdzisława Ilskiego pt. Potrzeba multiplikacji politycznej.

 

Referaty te zostały wygłoszone na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", które odbyło się we Wrocławiu 6 kwietnia 2013.
 

Nagranie zrealizował i udostępnił Krzysztof Pawlak.


Całość dostępna jest w Klubie TV ASME:
http://www.asme.pl/pl/register.shtml
Nagranie pochodzi z witryny ASME

 

Zapraszamy wszystkich zwolenników JOW-ów!
Materiały JOWTV / TVASME: Ruch JOW i Zmieleni.pl
http://www.facebook.com/events/279133…

 

 

 


489 wyświetlen