/WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ: Propozycja Konfederacji Wyborczej Aktywności Patriotycznej

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ: Propozycja Konfederacji Wyborczej Aktywności Patriotycznej

Rzeczpospolita rozłazi się w tych miesiącach, przy szerokim poparciu dla Rządu Tuska. Wsącza on nam truciznę optymizmu – wszystko jest dobrze, wszystko gra –  która produkuje w duszy Polaka bezmyślną błogość. Czyli pozbawia duszy.

Dlatego sądzę, ba, wyrażam pogląd, że byłoby grzechem i błędem rezygnować z istniejących struktur i grup politycznych – że to zużyty balast. Bo to już jest, istnieje, nawet jeśli potencjał wielu z nich jest raczej symboliczny. Dlatego próbuje przekonać Nas, że warto apolityczny (niepartyjny) JOW zaproponować jako przyjazne i niekonkurencyjne łożysko dla zjednoczenia wyborczego grup patriotycznych, zapewne głównie prawicowych, na jednym wspólnym mianowniku – poparcie dla JOW. Znając trochę życie, oczekuję głownie sceptycyzmu, ale to jest chyba jedyna szansa zachowania choć na wpółsuwerennej Polski  bez rozlewu krwi. Muszą w UE przetrwać polskie instytucje, a zwłaszcza Sejm, kompetentny co do zakresu swych kompetencji. Czyli wyposażony tak, jak chcą to teraz zrobić Niemcy. Pod tym hasłem trzeba przygotowywać się do kolejnych wyborów.

Dołączam propozycję listu – zaproszenia:

Obecna ekipa władzy państwowej, Rząd RP, Sejm i Senat, prowadzą politykę  rezygnacji z polskiej suwerenności państwowej. Parlament, zdominowany przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, uchwalił bez referendum narodowego ratyfikację tzw. Traktatu Lizbońskiego nie znając nawet jego treści, a Prezydent RP jest bliski podpisania Traktatu. Upadkowi w płaszczyźnie politycznej towarzyszy upadek Państwa Polskiego w płaszczyźnie gospodarczej, demograficznej  i militarnej. Zaufanie, jakim Naród obdarzył te partie w ostatnich wyborach, zostało przez nie zmarnowane, a zadufanie, bezduszność i ignorancja elit politycznych osiągnęły wymiar zdrady.

Trzeba zahamować i odwrócić ten złowrogi proces destrukcji Państwa Polskiego, póki można to osiągnąć bez rozlewu krwi. Zbliżające się wybory będą do tego okazją. Patriotyczne  ugrupowania  opozycyjne muszą jednak dostrzec, że obecna partyjna ordynacja wyborcza z 5% progiem dostępności w wyborach do Sejmu skazuje je, każde z osobna, na polityczny niebyt – ich poparcie jest niższe od 5%, na ogół niższe niż 1%. Aby wyjść z tej pułapki konieczne jest zjednoczenie się patriotycznej opozycji i wspólny komitet wyborczy, Bez tego wybory okażą się kolejnym  festiwalem szlachetnego umierania.

A tymczasem skuteczność to obowiązek polityka. Do tego jest potrzebny kompromis. Twarde realia statystyczne chwili obecnej wymagają od ambitnych przywódców istniejących ugrupowań patriotycznych obywatelskiej pokory dla obrony suwerenności i rozwoju Państwa.

Ruch Obywatelski „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” proponuje swoje usługi organizacyjno-mediacyjne na rzecz takiego zjednoczenia. Naszym atutem jest to, że nie mamy ambicji wyborczych i nie wystawiamy kandydatów do wyborów – nie stanowimy więc dla Was konkurencji wyborczej. Zależy nam jednak na naprawie Państwa i to jest nasza misja dobrej woli.

Zapraszamy  Wasze ugrupowanie do  przystąpienie do Konfederacji Wyborczej Aktywności Patriotycznej. Stanowić ona będzie forum dyskusji, wzajemnego poznania i budowy zaufania, co pozwoli wyłonić wspólny program wyborczy, komitet wyborczy i kandydatów do wyborów parlamentarnych i innych. Proponujemy taką formę współpracy, że grupowania uczestniczące nie utracą,  jako członkowie takiej Konfederacji ani swojej autonomii programowej, ani struktur organizacyjnych. Jeśli Wasze i inne ugrupowania poprą ten projekt, w niedługim czasie zorganizujemy spotkanie organizacyjne Konfederacji.

Jako Ruch Obywatelski JOW od lat głosimy i dowodzimy, że Polska potrzebuje innej niż obecna ordynacji wyborczej do Sejmu ordynacji większościowej opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW). Twierdzimy, że tylko taka ordynacja dostarcza reprezentantów o wysokim poziomie patriotyzmu – posłów mądrych twardych  i odpowiedzialnych przed wyborcami. Obecna ordynacja partyjna  tworzy parlament kategorii zasadniczo niższej, bo zdominowany przez partyjnych liderów – taki, który bez czytania akceptuje międzynarodowe traktaty.

Proponując polskiej opozycji patriotycznej nasze  usługi organizacyjne stawiamy   jeden warunek sine qua non – ugrupowania, które z naszej obecnej oferty zachcą skorzystać, zobowiążą się poprzeć w swej przyszłej działalności wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej typu JOW do Sejmu i zadeklarują to stanowisko w swoich dokumentach programowych. Z naszej strony, przedstawiamy gotowy projekt ordynacji wyborczej opracowany przez Ruch Obywatelski JOW. Zorganizujemy dla Uczestników Konfederacji niezbędne wykłady i materiały szkoleniowe, obejmujące doświadczenia państw stosujących większościową ordynację wyborczą opartą o JOW do tworzenia reprezentacji parlamentarnej swych narodów.

Zapraszamy i prosimy o odpowiedź w najkrótszym rozsądnym czasie.

W imieniu Ruchu Obywatelskiego JOW

523 wyświetlen