/Wspomnienie prof. Jerzego Przystawy

Wspomnienie prof. Jerzego Przystawy

Domagamy się, żeby Polska była podzielona na 460 okręgów wyborczych, a z każdego takiego okręgu wybierano tylko jednego człowieka. Tylko jednego, żadnych list partyjnych, tak wybierają się cywilizowane narody, które mają najstarszą demokrację – tak mówił prof. Jerzy Przystawa podczas VI Marszu Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w Warszawie w 2011 roku.

W piątą rocznicę Jego śmierci, 4 listopada 2017, odbyła się Konferencja Ruchu JOW pod hasłem „Reforma ustroju politycznego polskiego państwa. Jaka Konstytucja? Jaka ordynacja wyborcza? Jakie państwo? Jaka Polska?” w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

W imieniu Centrum Historii przybyłych powitał dyrektor ośrodka Marek Mutor. Spotkanie prowadził prof. Tomasz Kaźmierski. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć prof. Jerzego Przystawy oraz niedawno zmarłych: prof. Andrzeja Czachora, Weroniki Cykowskiej, Mariana Dzięcioła, Jerzego Gieysztora i wszystkich WoJOWników, którzy poświęcali swój czas i siły dla idei jednomandatowych okręgów wyborczych.

Referaty wygłosili dr Wojciech Błasiak, dr Elżbieta Hibner, dr hab. Zdzisław Ilski, dr Wojciech Kaźmierczak i prof. Tomasz Kaźmierski.

Senator RP Andrzej Pająk, który nie mógł przyjechać, skierował do uczestników konferencji list. Czytamy w nim m.in.: Z wielkim szacunkiem i należną atencją wspominam śp. prof. Jerzego Przystawę oraz jego chwalebną działalność w przedmiocie zainicjowania i bieżącej organizacji Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Na zawsze pozostanie on w mojej pamięci jako wielki patriota i wzór postaw obywatelskich, który niestrudzenie szedł przez życie z przekonywującą wizją naprawy ustroju państwa. Nie ulega wątpliwości, że postulat JOW to temat stale rozwijający się, któremu należy cały czas poświęcać dużo uwagi, ponieważ patrząc na obecny kształt ustroju, doskonale widać, że dzisiaj najbardziej potrzebujemy takiej demokracji, w której jak najwięcej obywateli będzie znajdowało swoją reprezentację w parlamencie.

W drugiej części spotkania odbyła się debata samorządowa pod hasłem „Polski samorząd w przededniu zmian ustrojowych”, którą prowadził Patryk Hałaczkiewicz. Dyskutowali w niej: burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, b. radna powiatu wrocławskiego Barbara Kosterska, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza, prezydent Lubina Rober Raczyński, prezydent Bolesławca Piotr Roman, burmistrz Siechnic Milan Usak, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski.

W konferencji uczestniczyło około 100 osób z całej Polski. Obradom przysłuchiwał się marszałek senior Kornel Morawiecki.

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na ten apel, którzy włożyli tyle wysiłku, żeby tutaj razem z nami być. Pamiętajcie Polski za darmo dostać nie można. Polska, żeby była wolna, żeby była niepodległa wymaga od nas ofiary. Teraz nie wymaga od nas ofiary krwi. Wymaga od nas ofiary obywatelskiej: wysiłku, przeczytania, ofiary rozumu, pojechania, dwóch złotych, żeby kupić książkę, broszurkę, podzielić się z sąsiadami. To niewielka ofiara. Powiedzmy o tym innym. Ta ofiara przyniesie zysk, ponieważ nie ma innej propozycji uzdrowienia Polski, oprócz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych! – prof. Jerzy Przystawa na Marszu o JOW.

zdjęcia Paweł Wybierała

2 458 wyświetlen