/WoJOWnicze dyskusje

WoJOWnicze dyskusje

Wzbiera na sile hasło, aby wybory do Sejmu RP przeprowadzać na podstawie ordynacji większościowej z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Wraz z tym rośnie zapotrzebowanie na informację w tej sprawie. W minionym tygodniu odbyło się kilka spotkań i dyskusji o projektowanym nowym systemie wyborczym do Sejmu RP.

23 kwietnia br., Niezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Wrocławskiej zorganizowało debatę na temat: „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w wyborach do Sejmu – Tak czy Nie”. Temat zreferowali dr hab. Zdzisław Ilski i Wojciech Kaźmierczak. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 studentów PWr., a debata była ożywiona. Pokazała po raz kolejny znaczące i już wieloletnie zainteresowanie studentów tej uczelni dla pomysłu zmiany systemu wyborczego w Polsce.

Już następnego dnia, tj. w piątek 24 kwietnia br., podobna dyskusja miała miejsce w Poznaniu w ośrodku nad jeziorem Malta. Debatowano na temat: „Posłowie odpowiedzialni przed wyborcami, czyli Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”. Podstawą dyskusji było wprowadzenie W. Kaźmierczaka i wykład Z. Ilskiego. Uczestniczyło, w niej około 25 samorządowców z Wielkopolski (m.in. z Turku, Pleszewa, Poznania, Swarzędza). Klimat spotkania był imponujący.

Z kolei w sobotę, 25 kwietnia br., Z. Ilski i W. Kaźmierczak przeprowadzili szkolenie dla warszawskich sympatyków zmiany systemu wyborczego do Sejmu RP. Debata, zorganizowana przez Pawła Wołczańskiego, trwała wiele godzin. Odsłoniła zainteresowanie nie tylko zasadami wybierania w Polsce, lecz także sposobem uruchamiania parlamentów innych krajów – np. Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji.

* zdjęcie z konferencji w Poznaniu, 24.04.2015, źródło: http://bezprzesady.com/aktualnosci/konferencja-o-jow-ach-poznan

1 105 wyświetlen