/Większości versus mniejszość

Większości versus mniejszość

Na stronie prawica.net bloger Krzych Adam zaprezentował ciekawą odpowiedź na stare pytanie kierowane do wojowników w sprawie większości wyborczej. Oto jej treść na rozterki jednego z forumowiczów, którego nurtuje tzw. wola większości.

„Zadaje Pan pytania dotyczące większości versus mniejszość. A przecież większość na ogół nie istnieje. Tylko wtedy, gdy kwestia jest typu albo-albo, tak-nie, 0-1 mamy do czynienia z klarowną sytuacją, że większość uważa tak, a mniejszość uważa inaczej. Zazwyczaj odpowiedzi jest więcej niż tylko dwie, a żadna z nich nie cieszy się poparciem większości. Do wyboru mamy np. trzy czy cztery odpowiedzi popierane każda przez mniej niż większość.

Co to oznacza? Że nie wolno nam podjąć w danej kwestii decyzji? Czy może, że musimy mieć system, który nam przeredaguje wszystkie kwestie, tak by składały się one jedynie z problemów możliwych do rozwiązania w systemie zero-jedynkowym, jak w algorytmie w jakimś BASIC-u, czy FORTRAN-ie?

Czy ten drugi wariant nie wymagałby posiadania jakiegoś zewnętrznego arbitra nadzorującego proces? I czy zawsze jest możliwe takie zalgorytmizowanie zagadnień do rozpatrzenia? Rozpatrzmy np. pierwsze w II RP wybory prezydenckie:

Skupmy się jedynie na dwóch kandydatach: tym, który ostatecznie wygrał wybory i tym, który przez wszystkie tury z wyjątkiem ostatniej miał najwięcej zwolenników. Czyli na Gabrielu Narutowiczu i Maurycym Zamoyskim. Który miał za sobą większość Pana zdaniem? Czy Narutowicz, którego w pierwszej rundzie poparło ok 11,5%, a w ostatniej 56%, czy Zamoyski konsekwentnie popierany przez 41-44% składu Zgromadzenia Narodowego?

Ten problem występuje niemal zawsze, gdy rozpatrujemy kwestie, jakie są poglądy większości, jedynie w tym przypadku okazał się on z przeraźliwą wyrazistością. No i tragicznymi ostatecznymi wynikami.

FPTP opiera się na zasadzie względnej większości. W sposób jasny i łatwo zrozumiały.

O jaką większość Panu chodzi?”

* na zdjęciu: Józef Piłsudski i Gabriel Narutowicz

2 688 wyświetlen