/Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 30.06.2019

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 30.06.2019

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” odbędzie się w niedzielę, 30 czerwca 2019, w Krajowym Biurze Ruchu na rzecz JOW przy ul. Białoskórniczej 3/1 we Wrocławiu. Zebranie rozpocznie się o godzinie 11.00.

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w Statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest tego samego dnia, tj. 30 czerwca 2019 roku, na godzinę 12.00.

Planowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Propozycje programowe na najbliższy rok.
9. Wolne wnioski.

Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zamknięte. Udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest wyłącznie dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani – zgodnie z &13 Statutu – do regularnego płacenia składek członkowskich (składka miesięczna wynosi 10 zł). W związku z tym apelujemy o uregulowanie składek za 2018 rok.

 

768 wyświetlen