/Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 20 lutego 2016

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 20 lutego 2016

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” odbędzie się we Wrocławiu w sobotę, 20 lutego 2016, początek o godzinie 11.00.

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest tego samego dnia, tj. 20 lutego 2016 roku, na godzinę 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Krajowym Biurze Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW we Wrocławiu przy ul. Białoskórniczej 3/1.

Planowany porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

4. Sprawozdanie Zarządu.

5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.

7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

8. Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia.
Proponowane zmiany w zapisie paragrafu 21 punktów 1-3 i paragrafu 22 punktów 1-2:
§ 21. pkt 1.
Zarząd składa się z 3 do 15 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz 1-3 Wiceprezesów i Dyrektora Biura Stowarzyszenia.
§ 21. pkt 2.
Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w odrębnym głosowaniu.
§ 21. pkt 3.
Pozostałych Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
§ 22. pkt 1.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 Członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
§ 22. pkt 2.
Przewodniczącego i Vice Przewodniczącego, Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona.

9. Głosowanie nad proponowanymi zmianami Statutu Stowarzyszenia.

10. Wybory do władz Stowarzyszenia.

11. Propozycje programowe na najbliższy rok.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie jest zamknięte, udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest tylko dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani – zgodnie z &13 Statutu – do regularnego płacenia składek członkowskich (składka miesięczna wynosi 10 zł). W związku z powyższym apelujemy o uregulowanie składek członkowskich za 2015 rok.

749 wyświetlen