/Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 17.03.2018

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – Wrocław, 17.03.2018

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” odbędzie się w sobotę, 17 marca 2018, w Krajowym Biurze Ruchu na rzecz JOW przy ul. Białoskórniczej 3/1 we Wrocławiu. Początek o godzinie 11.00.

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w Statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest tego samego dnia, tj. 17 marca 2018 roku, na godzinę 12.00.

Planowany porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej.
  4. Sprawozdanie Zarządu.
  5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
  8. Uchwała Walnego Zgromadzenia o stanowisku Stowarzyszenia wobec Referendum Konstytucyjnego w 2018 r.
  9. Propozycje programowe na najbliższy rok.
  10. Wolne wnioski.

Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zamknięte. Udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest wyłącznie dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani – zgodnie z &13 Statutu – do regularnego płacenia składek członkowskich (składka miesięczna wynosi 10 zł). W związku z tym apelujemy o uregulowanie składek członkowskich za 2017 rok.

1 329 wyświetlen