/Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – 11 lipca 2020

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia JOW – 11 lipca 2020

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” odbędzie się w Krajowym Biurze Ruchu JOW we Wrocławiu, przy ul. Białoskórniczej 3/1, w sobotę 11 lipca 2020 o godzinie 11.

W przypadku nieuzyskania w tym terminie przewidywanego w statucie kworum, drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznaczony jest tego samego dnia, 11 lipca 2020, na godzinę 12.

Planowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Zarządu.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu.
6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Wybory do władz Stowarzyszenia.
8. Propozycje programowe na najbliższy rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie jest zamknięte, udział w głosowaniach stanowiących zastrzeżony jest tylko dla formalnych członków Stowarzyszenia. Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani – zgodnie z &13 Statutu – do regularnego płacenia składek członkowskich (składka miesięczna wynosi 10 zł). W związku z powyższym apelujemy o uregulowanie składek członkowskich za 2019 rok.

 

769 wyświetlen