/Wady i zalety JOW w świetle „inżynierii konstytucyjnej”: tour d’horizon – prezentacja PPT

Wady i zalety JOW w świetle „inżynierii konstytucyjnej”: tour d’horizon – prezentacja PPT

Wybory do instytucji przedstawicielskich są jednym, choć niezbywalnym, z elementów mechanizmu, które zapewniają obywatelom zdolność rozliczania osób pełniących urzędy i funkcje publiczne z ich obowiązków.

Skuteczność instytucji wyborczych w spełnianiu tych funkcji zależy nie tylko od przyjętej metody wyboru, ale też od instytucjonalnego kontekstu, tj. od stanu pozostałych elementów mechanizmu i wzajemnych relacji między nimi.

Wystąpienie prof. Antoniego Z. Kamińskiego na seminarium „Rozważania o systemach wyborczych: większościowe systemy wyborcze”, jakie odbyło się w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego 31 maja 2016.

About Antoni Z. Kamiński

profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN; były szef Transparency International Poland; uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW
1 532 wyświetlen