/W miejsce zdrady węglowej

W miejsce zdrady węglowej

Z przyjemnością informuję, iż ukazała się moja nowa książka: Wojciech Błasiak „Zdrada węglowa i jej narodowa alternatywa. Niszczenie polskiego górnictwa węglowego a narodowa strategia rozwoju Polski”.

Dedykowana jest pamięci mojego przyjaciela doc. dr. Gabriela Krausa, który jako pierwszy ujawnił publicznie rzeczywiste cele i motywy likwidacyjnej restrukturyzacji polskiego górnictwa węglowego po 1989 roku. Jest to nade wszystko moja odpowiedź na tzw. Polski Ład, którego faktycznym celem głównym jest kompradorska i antynarodowa transformacja energetyczna z likwidacją bezpieczeństwa energetycznego polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Przedstawiając narodową strategię rozwoju ekonomicznego Polski, dowodzę wszakże, iż warunkiem jej realizacji jest zmiana ustroju politycznego dzięki zmianie ordynacji wyborczej do Sejmu i wymiana grup narodowego przywództwa.

Książka liczy 370 stron. Cena 45 zł wraz z opłatą wysyłki pocztowej. Zamówienia mailem na adres: siedemdni97@gmail.com . Dedykacja autora na życzenie zamawiającego.

Spis treści mojej książki:

Wstęp

Część pierwsza. Niszczenie polskiego górnictwa węglowego
1. Polska Ludowa i jej górnictwo węglowe
2. Szokowa transformacja polskiego komunizmu
3. Destrukcyjna peryferyzacja Polski jako cel tzw. planu Balcerowicza
4. Trwała likwidacja polskiego eksportu węgla jako cel restrukturyzacji górnictwa
5. Spirala zadłużania finansowego górnictwa
6. Fizyczne niszczenie infrastruktury wydobywczej kopalń
7. Główni autorzy procesu likwidacyjnej restrukturyzacji
8. Pierwotne przyzwolenie społeczne dla likwidacyjnej restrukturyzacji
9. Medialna manipulacja opinią publiczną
10. Opór społeczny i protesty wobec likwidacji
11. Strajkowa manipulacja górniczej „Solidarności”
12. Klientyzm polityczno-ekonomiczny a protesty społeczne
13. Rozstrzygający „plan Karbownika–Steinhoffa”
14. Skuteczność masowych protestów społecznych w latach 2002 -2003
15. Konsekwencje procesu likwidacyjnej restrukturyzacji i jej cicha kontynuacja
16. Całkowita likwidacja polskiego górnictwa węglowego jako cel polityki klimatycznej Unii Europejskiej
17. Prawidłowości reprodukcji przyczyn niszczenie górnictwa

Część druga. Narodowa strategia rozwoju Polski
18. Znaczenie niepodległości narodowej i suwerenności państwowej
19. Rozwój potencjału wydobywczego górnictwa i jego energetyczne perspektywy
20. Narodowa polityka przemysłowa i nowa rola gospodarcza państwa Półperyferyjność gospodarcza Polski i jej rozwój zależny
Paraliżująca rola intelektualnego wirusa neoliberalizmu
Celowy paraliż kapitału państwowego i gospodarczych funkcji państwa
Program polskiej polityki przemysłowej
Decydująca rola polskiego kapitału państwowego
Uterytorialnienie rozwoju gospodarczego
Ministerstwo gospodarki jako kreator i ministerstwo Skarbu Państwa jako realizator polityki przemysłowej
21. Przebudowa systemu bankowego i zmiana funkcji banku centralnego
Suwerenność pieniężna państwa narodowego
Prywatyzacja emisji pieniądza i zawieszenie suwerenności monetarnej państwa
Bankowy drenaż państwa, gospodarki i społeczeństwa
Odbudowa wewnętrznej suwerenności pieniężnej polskiego państwa
Monetyzacja deficytów budżetowych i państwowa emisja pieniądza
22. Geopolityczna i geoekonomiczna strategia Polski
Wyzwania rosnącej hegemonii geopolitycznej Niemiec
Unia Międzymorza i środkowoeuropejska integracja geopolityczna
Narastający chaos światowy i globalny kryzys ekonomiczny
23. Wymiana narodowych grup przywódczych Polski
Eliminacja czarnej dziury oligarchii finansowo-politycznej
Ustrój republikańskiej demokracji obywatelskiej
Polityczne, kulturowe i naukowe przywództwo narodowe

Bibliografia
Aneks 1. Wojciech Błasiak, Odpowiedź na recenzję prof. dr. Dietera Bingena mojego artykułu – „Protesty społeczne w górnictwie węgla kamiennego w Polsce po 1989 roku: tło, przyczyny, przebieg oraz konsekwencje”
Aneks 2. Wojciech Błasiak, „Walka z globalnym ociepleniem” jako polityczna gra o przyszłość światowej gospodarki

 

721 wyświetlen