/Uroczystość w Łochowie z Ruchem JOW w tle

Uroczystość w Łochowie z Ruchem JOW w tle

30 października 2016 roku odbyła się w Łochowie, w woj. mazowieckim, uroczystość nadania tutejszej Hali Sportowej imienia Mariana Dzięcioła – Burmistrza Łochowa. Uroczystość, w pierwszą rocznicę Jego śmierci, została poprzedzona poświęceniem krzyża na nagrobku i mszą św. w Jego intencji sprawowaną przez Jego Ekscelencję ks. Tadeusza Pikusa – Biskupa Drohiczyńskiego.

Śp. Marian Dzięcioł był, jako urzędujący burmistrz Łochowa, jednym z Patronów Honorowych Ruchu JOW, wspierając go przez lata organizacyjnie i finansowo. Wpisał swoją gminę Łochów do historii Ruchu JOW, organizując tam w 2007 roku spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Patronów Honorowych Ruchu JOW, a w 2008 roku ogólnopolskie seminarium szkoleniowe dla studentów.

W holu głównym wspaniałej Hali Sportowej w Łochowie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać śp. Mariana Dzięcioła, na której znalazł się następujący tekst:

 

MARIAN DZIĘCIOŁ
(1950-2015)

Burmistrz Łochowa w latach 1992-2015. Wybitny samorządowiec, społecznik, działacz podziemnej „Solidarności” i Ruchu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Przyjaciel Ukrainy. Rolnik zakochany w polskiej ziemi. Budowniczy Gminy Łochów, w tym tej Hali Sportowej. Polityk, działacz ludowy, wspaniały człowiek i przyjaciel. Stawiał na wartość edukacji i wychowania młodego pokolenia. Zawsze podejmował wyzwania służące mieszkańcom Gminy Łochów i Powiatu Węgrowskiego.

Łochów, 30 października 2016 roku
w pierwszą rocznicę śmierci Mariana Dzięcioła – Burmistrza Łochowa

 

na zdjęciu: prof. Jerzy Przystawa i burmistrz Marian Dzięcioł, Łochów, 2007

900 wyświetlen