/Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24.10.2013

Uchwała Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24.10.2013

Rada Powiatu w Częstochowie zwraca się z apelem do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych zwykłą większością głosów.

Ceze1a20131108_0000a
bCeze1c20131108_0000c

1 572 wyświetlen