WoJOWnicy Wolności

Wolne wybory Zaskakuje, że w reżimowej propagandzie dotyczącej

więcej...