Odpowiedzi na pytania z konferencji w Warszawie

Odpowiedzi dra Wojciecha Błasiaka na pytania uczestników Konferencji „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze do Sejmu – możliwe rozwiązania i ich skutki”

więcej...