/Stanowisko RM Wrocławia w sprawie upamiętnienia prof. Jerzego Przystawy

Stanowisko RM Wrocławia w sprawie upamiętnienia prof. Jerzego Przystawy

 

Rada Miejska Wrocławia, w uznaniu zasług na rzecz polskiej demokracji, pragnie złożyć hołd zmarłemu profesorowi Jerzemu Przystawie. Profesor Jerzy Przystawa był wybitnym polskim patriotą, naukowcem i działaczem politycznym, założycielem ogólnopolskiego Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
STANOWISKO NR XLIV/4/13


RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA


z dnia 23 maja 2013 r.w sprawie upamiętnienia profesora Jerzego Przystawy

 

 


Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 Statutu Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 213, poz. 3338, z 2011 r. Nr 193, poz. 3350) Rada Miejska Wrocławia przyjmuje stanowisko:

 

Rada Miejska Wrocławia, w uznaniu zasług na rzecz polskiej demokracji, pragnie złożyć hołd zmarłemu profesorowi Jerzemu Przystawie. Profesor Jerzy Przystawa był wybitnym polskim patriotą, naukowcem i działaczem politycznym, założycielem ogólnopolskiego Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, autorem wielu książek na temat organizacji i naprawy życia publicznego, więźniem politycznym PRL, a także znakomitym fizykiem teoretycznym, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1990-1998 był radnym Rady Miejskiej Wrocławia.

 

Profesor Jerzy Przystawa we Wrocławiu rozpoczął starania o zmianę ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu na jednomandatową, tworząc Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. W ciągu dwudziestu lat działalności zorganizowano setki konferencji, paneli, szkoleń, obozów edukacyjnych, opublikowano kilkanaście książek, a także artykułów na temat systemu wyborczego. Działania te przyczyniły się do zwiększenia świadomości obywatelskiej wielu Polek i Polaków, szczególnie ludzi młodych, dla których profesor Przystawa pozostaje niekwestionowanym autorytetem.

 

Rada Miejska Wrocławia pragnie wyrazić nadzieję, iż idea, propagowaniu której poświęcił się profesor Przystawa, będzie podstawą do obywatelskiej dyskusji nad poprawą i usprawnieniem mechanizmów życia publicznego w Polsce.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej Wrocławia

                                                                                                     Jacek Ossowski

 

 * Źródło: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XLIV/4/13

 

 

911 wyświetlen