/Środowisko studenckie o JOW

Środowisko studenckie o JOW

 

Środowisko studenckie chce działać i rozmawiać o ordynacji i JOW

 

23 i 24 marca 2013 we Wrocławiu odbyło się spotkanie Komisji Krajowej Niezależnego Zrzeszenia Studentów czyli spotkanie Zarządów NZS ze wszystkich największych uczelni w Polsce. Jednym z głównych tematów obrad było zaangażowanie w ogólnopolską debatę nt. ordynacji wyborczej i wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu.

 

W pierwszym dniu obrad poza merytorycznym szkoleniem nt. Jednomandatowych Okręgów Wyborczych prowadzonym przez dra Zdzisława Ilskiego i byłych działaczy NZS, odbyła się debata nt. wpływu młodych ludzi na otaczającą nas rzeczywistość i roli jaką NZS powinien pełnić w życiu społecznym.

 

 

Przy okazji obrad Komisji Krajowej, byli działacze NZS zwrócili się do obecnych władz organizacji z propozycją podjęcia debaty o fundamencie ustroju państwa demokratycznego, jakim jest system wyborczy: W czasach, kiedy zarówno dziennikarze, jak i klasa polityczna nie podejmują rozmów o rozwiązaniach ustrojowych i długofalowej strategii rozwoju państwa, kiedy nie myśli się o tym, co będzie za lat dziesięć, a horyzont działań sięga nie dalej niż do kolejnych wyborów – studenci powinni zabrać głos. Wierzymy, że członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów z całego kraju są świadomi znaczenia systemu wyboru posłów dla funkcjonowania demokracji. Wniesienie tego zagadnienia do publicznej debaty jest sprawą najwyższej wagi. Nie ukrywamy, że w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu co spowoduje nie tylko odpowiedzialność posłów przed wyborcami, ale uzdrowi polską scenę polityczną.

 

Środowisko studentów, młodej inteligencji, ma potencjał, by rozpocząć taką dyskusję. W ciągu najbliższych miesięcy odbędą się spotkania i debaty w największych ośrodkach akademickich w kraju – najbliższe już 4 kwietnia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


 

 

Źródło: http://jednomandatowe.salon24.pl/496838,srodowisko-studenckie-o-jow


946 wyświetlen