/Spotkanie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” – 17.02.2009

Spotkanie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” – 17.02.2009

We wtorek, 17 II, o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie inauguracyjne Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia JOW. Spotykamy się w Instytucie Fizyki przy pl. Maxa Borna (numer sali zostanie podany wkrótce). Tak spotkanie jak i Stowarzyszenie ma charakter otwarty – zaprośmy znajomych, którzy mogliby być zainteresowani. Ze względów organizacyjnych prosimy w miarę możlwiości o potwierdzenie przybycia. Więcej informacji o Oddziale Wrocławskim Stowarzyszenia JOW, w tym dane kontaktowe, na stronie: wroclaw.jow.pl.

448 wyświetlen