/śp. Adam Pleśnar (1935 – 2013)

śp. Adam Pleśnar (1935 – 2013)


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9 marca 2013 zmarł nagle nasz oddany WoJOWnik i przyjaciel Adam Pleśnar. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 16 marca 2013, o godz.12.30 na Cmentarzu Świętej Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

 

W czwartek, 14 marca,  o godz. 18.30 w Kościele NMP na Piasku odprawiona zostanie msza żałobna za śp. Adama Pleśnara.


3 października 2011 Adam Pleśnar, został odznaczony przez Prezydenta Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoje zasługi, jako jednego z tzw. młodocianych więźniów politycznych.


Jak napisał do nas p. Czesław Cieślak:
Człowiek nieprawdopodobnej dobroduszności, życzliwości i osobistego czaru mimo dramatycznych przeżyć, bez cienia odwetu czy zemsty. Człowiek niebywałej aktywności przez całe życie z umiłowania Ojczyzny, Prawdy i Demokracji. Dla tych wartości poświęcił swoje życie bezinteresownie, podobnie jak zmarły w 2005 roku Karol Głogowski
Jego Przyjaciel. Obaj byli do końca swoich dni obrońcami praw człowieka i obywatela, a także godności państwa i narodu. Byli ludźmi świadomymi praw i obowiązków w triadzie: Bóg, Honor i Ojczyzna!

 

 

 

 

Poniżej publikujemy biogram p. Adama Pleśnara zamieszczony w internetowej "Encyklopedii Solidarności".

 

 

 

Adam Pleśnar, ur. 17.02.1935 w Opolu Lubelskim. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Historii  (1967) i Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa (1977). 1953 1954 pomocnik maszynisty w Parowozowni PKP w Rozwadowie; 1959 1961 pracownik SP we Wrocławiu, 1961 1963 Wojewódzkiego Domu Kultury tamże; 1978 1988 specjalista ds. organizacji i zarządzania w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego. 1945 1950 w ZHP, 1949-1950 współzałożyciel konspiracyjnej młodzieżowej organizacji Krucjata w LO w Paczkowie. 6.06.1951 aresztowany, skazany na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Nysie, Opolu i Jaworznie, 6.12.1952 zwolniony. W 1955 współzałożyciel Towarzyskiego Klubu Żaków UWr. Po X 1956 współtworzył Klub Młodych Katolików na UWr, połączony nast. z KIK; 30.11.1956 – 16.01.1957 członek Związku Młodych Demokratów. W 1958 aresztowany po rewizji u rodziców za przechowywanie nielegalnych pism. 28.02.1964, po 6 latach procesu (odpowiadał z wolnej stopy), skazany przez SN na 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata; 3 IV 1964 ponownie aresztowany w związku z toczącą się sprawą Karola Głogowskiego i 24.09.1964 skazany na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu i Wołowie, 3.02.1965 zwolniony po rewizji wyroku i amnestii. 1965 1968 kierownik Klubu Rolnika w Zielonkach k. Krakowa; 1972 1976 st. inspektor w PKS we Wrocławiu. 1972 1974 przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Esperantystów we Wrocławiu; usunięty z tej funkcji za obronę demokracji wewnątrzorganizacyjnej i autonomii ideowej. 1975 1979 uczestnik protestów przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. 1977 1980 w ROPCiO, lider środowiska wrocławskiego, w jego ramach współtwórca (z K. Głogowskim) grupy Ruchu Wolnych Demokratów. 1978 1979 organizator spotkań Klubu Refleksji Obywatelskiej. 1979 1980 uczestnik spotkań nieformalnej Rady Jedności, skupiającej różne środowiska wrocławskiej opozycji. W 1980 nie wstąpił do "S", ponieważ nie akceptował uznania przez nią kierowniczej roli PZPR. 13.12.1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, od 24.12.1981 w Nysie, zwolniony 16.02.1982. Po wyjściu uczestnik jawnej opozycji w ramach RWD. Autor i współautor wielu tekstów politycznych krytykujących system totalitarny, domagał się w nich przeprowadzenia demokratycznych wyborów do Sejmu. 1982 1988 (z Marianem Sobierajskim) 4-krotnie zgłaszał władzom w Warszawie projekt spotkania przy Okrągłym Stole wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych polskich sił politycznych. 1987 1989 członek redakcji podziemnego pisma "Refleksje". 1988 1995 specjalista i konsultant w firmach doradczych we Wrocławiu. Od 1995 na emeryturze. Po 1989 działacz wielu stowarzyszeń społecznych i politycznych, m.in. RWD, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1945 1956 Jaworzniacy, Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. 22.07.1971 – 24.09.1986 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Krucjata oraz Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Punkt.


 

711 wyświetlen