/Sojusz czystych sumień

Sojusz czystych sumień

Trzy Medale "Opoki" pamięci Piotra Skórzyńskiego, filozofa i erudyty, wręczyła laureatom Kapituła w składzie: Joanna Waliszewska-Skórzyńska, wdowa po Piotrze, Izabela Brodacka-Falzmann, wdowa po Michale Falzmannie, red. Wojciech Kwiatek oraz inicjator nagrody Radoslaw Kieryłowicz. Po raz trzeci już grupa przyjaciół Polski zgromadziła się w gościnnym "Amicusie" przy kościele św. Stanisława Kostki, by towarzyszyć tej pięknej uroczystości. Piotr akurat trzy lata temu zakończył życie w okolicznościach wskazujących na samobójstwo.

 

Medal "Opoka Ducha" przyznano Joannie i Andrzejowi Gwiazdom,  Medal "Opoka Słowa" Stanisławowi Murzańskiemu, a Medal "Opoka Czynu" Jerzemu Przystawie.

 

Andrzej Gwiazda, którego nie trzeba przedstawiać, podobnie jak jego żony, mówił o tym, że prawda istnieje, i żebyśmy nie pozwolili się zepchnąć na manowce postmodernistycznego zwątpienia, które prowadzi do zniewolenia ducha.

 

Joanna Duda-Gwiazda mówiła o miłości, która nakazuje nam bronić skrzywdzonych, ale wymaga również prawdy i poznania.

 

Stanisław Murzański to więzień stalinowski, i autor wielu prac, m.in. "Sojusz nieczystych sumień", na temat układów "okrągłego stołu". Nie słyszeli Państwo o tym autorze? No właśnie.

 

Jerzy Przystawa to fizyk, wydawca, orędownik idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. U progu III RP odsłonił dramatyczne kulisy FOZZ w książce napisanej wespół z Mirosławem Dakowskim pt. "Via bank i FOZZ"; z powodu tej książki ciągano go kilkanaście lat w procesach, które wygrał, dowiódłszy, że postawione w niej tezy są prawdziwe. Książki Murzańskiego uważa on za najważniejsze publikacje wydane po II wojnie światowej.

 

Wszyscy nagrodzeni protestowali w swoim czasie przeciwko wspomnianym układom "okrągłego stołu", które były, jak powiedział Jerzy Przystawa, właśnie sojuszem nieczystych sumień.

 

Spotkanie filmowałi Emanuela Czerny i jej mąż Jan, którzy przygotowują film o Piotrze Skórzyńskim.

 

 

*Artykuł z blogu Teresy Brochwic


About Teresa Brochwic

676 wyświetlen