Trzy Medale "Opoki" pamięci Piotra Skórzyńskiego, filozofa i erudyty, wręczyła laureatom Kapituła w składzie: Joanna Waliszewska-Skórzyńska, wdowa po Piotrze, Izabela Brodacka-Falzmann, wdowa po Michale Falzmannie, red. Wojciech Kwiatek oraz inicjator nagrody Radoslaw Kieryłowicz. Po raz trzeci już grupa przyjaciół Polski zgromadziła się w gościnnym "Amicusie" przy kościele św. Stanisława Kostki, by towarzyszyć tej pięknej uroczystości. Piotr akurat trzy lata temu zakończył życie w okolicznościach wskazujących na samobójstwo.

 

Medal "Opoka Ducha" przyznano Joannie i Andrzejowi Gwiazdom,  Medal "Opoka Słowa" Stanisławowi Murzańskiemu, a Medal "Opoka Czynu" Jerzemu Przystawie.

 

Andrzej Gwiazda, którego nie trzeba przedstawiać, podobnie jak jego żony, mówił o tym, że prawda istnieje, i żebyśmy nie pozwolili się zepchnąć na manowce postmodernistycznego zwątpienia, które prowadzi do zniewolenia ducha.

 

Joanna Duda-Gwiazda mówiła o miłości, która nakazuje nam bronić skrzywdzonych, ale wymaga również prawdy i poznania.

 

Stanisław Murzański to więzień stalinowski, i autor wielu prac, m.in. "Sojusz nieczystych sumień", na temat układów "okrągłego stołu". Nie słyszeli Państwo o tym autorze? No właśnie.

 

Jerzy Przystawa to fizyk, wydawca, orędownik idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. U progu III RP odsłonił dramatyczne kulisy FOZZ w książce napisanej wespół z Mirosławem Dakowskim pt. "Via bank i FOZZ"; z powodu tej książki ciągano go kilkanaście lat w procesach, które wygrał, dowiódłszy, że postawione w niej tezy są prawdziwe. Książki Murzańskiego uważa on za najważniejsze publikacje wydane po II wojnie światowej.

 

Wszyscy nagrodzeni protestowali w swoim czasie przeciwko wspomnianym układom "okrągłego stołu", które były, jak powiedział Jerzy Przystawa, właśnie sojuszem nieczystych sumień.

 

Spotkanie filmowałi Emanuela Czerny i jej mąż Jan, którzy przygotowują film o Piotrze Skórzyńskim.

 

 

*Artykuł z blogu Teresy Brochwic


About Teresa Brochwic

Dyskusja - 1 komentarz
  1. Jerzy Gieysztor

    06. Cze 2011,  godz. 10:33

    Do relacji Pani Teresy Bochwic – medioznawcy i byłego członka Rady Etyki Madiów można dodac, że Jerzy Przystawa nagrodzony medalem „Opoka Czynu”, dziękując za ten honor przypomniał wcześniej publikowaną przez siebie na tym forum nieoficjalną wiadomośc, wg której Kapituła Medalu rozważała jego przyznanie Ruchowi Obywatelskiemu na rzecz JOW. Zatem, gratulując laureatowi raz jeszcze i gdy nie da się przecenic jego osobistych zasług dla sprawy JOW oraz dla promowania wiedzy o problemie wyborczym, to jednocześnie godzi się podnieśc, że działania laureata inspirujące działania Ruchu, są jednocześnie częścią działań tego Ruchu. Dlatego splendor wyróżnienia animatora i lidera spływa na cały Ruch JOW. I o tym mówił także laureat. Jaka szkoda, że na sali nie było nawet tych zasłużonych uczestników Ruchu, których nazwiska przywołał prowadzący spotkanie, gdy mówił o nich z uznaniem. W podobnie kłopotliwej sytuacji znalazł się także laureat, bo mógł przedstawic zebranym tylko kilku przedstawicieli środowiska WoJOWników. Widocznie ci, którzy dla sprawy JOW tyle razy nie żałowali czasu, tym razem nie docenili znaczenia swojej obecności właśnie w tym miejscu i czasie. A była to nieczęsta okazja do zaprezentowania się i nawiązania kontaktów ze środowiskiem, które Pani Teresa uznała w swojej relacji, jako „przyjaciół Polski”.
    PS. Tak się złożyło, że następnego dnia przypadała 22 rocznica wyborów kontraktowych z 4.VI.1989 roku. Z tej okazji także wręczano odznaczenia, m.innymi za zasługi „w budowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”. Ale w odniesieniach do uczestników tamtych spotkań, nie natrafiłem na wyżej przywołaną, nobilitującą kwalifikację.

    Odpowiedz

Skomentuj