/senator Jarosław Obremski na XX-leciu Ruchu JOW

senator Jarosław Obremski na XX-leciu Ruchu JOW

 

W Polsce jednomandatowe okręgi w wyborach do Senatu RP to są wybory na populacji rzędu 300 tys. osób. Gdyby były wybory do Sejmu to dotyczyłyby 60 tys. wyborców. To jest zupełnie innna skala oddziaływania. Pięciokrotna różnica jest dużą różnicą w dotarciu do wyborców.

 

637 wyświetlen