/Senat zgodził się na referendum 6 września 2015

Senat zgodził się na referendum 6 września 2015

Wniosek do Senatu RP w sprawie referendum skierował prezydent Bronisław Komorowski po I turze wyborów prezydenckich. Referendum odbędzie się 6 września 2015. Wynik będzie wiążący, jeśli zagłosuje więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Zostaną postawione 3 pytania:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

„Debata senacka trwała 9 godzin. Za głosowało 54 senatorów koalicji PO-PSL, dwóch senatorów niezależnych oraz jeden senator z Prawa i Sprawiedliwości. Mieczysław Gil twierdzi jednak, że zagłosował przez pomyłkę. Pozostali senatorowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu”.

Źródło: „Senat wyraził zgodę na referendum 6 września” na www.wiadomosci.wp.pl 21 maja 2015

2 295 wyświetlen