/Ruch Wolnych Ludzi i JOW

Ruch Wolnych Ludzi i JOW

W dniach 26-28 czerwca 2015 r. w Sulistrowicach pod Ślężą odbyło się kolejne spotkanie Ruchu Wolnych Ludzi. To środowisko, grupujące już setki ludzi dobrej woli, obdarza wielkim zainteresowaniem ideę zmiany systemu wyborczego i wprowadzenie ordynacji większościowej z JOW.

W niedzielę, 28 czerwca, z tym środowiskiem spotkał się dr hab. Zdzisław Ilski. Zła aura nie przeszkodziła temu, aby spotkanie nabrało charakteru cennej merytorycznej dyskusji i refleksji nad systemem wyborczym w Polsce.

Poniżej prezentujemy zapis filmowy z tego spotkania:

893 wyświetlen