/Rozwój Ruchu na rzecz JOW

Rozwój Ruchu na rzecz JOW

W najnowszym numerze Wrocławskich Studiów Politologicznych nr 19/2015 ukazał się artykuł dra hab.  Zdzisława Ilskiego pt. „Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych”.

Tekst został skierowany do druku wiosną 2015 r., na początku prezydenckiej kampanii wyborczej. Autor omówił w nim etapy rozwoju Ruchu i zarysował jego działalność w latach 1993 – 2015.

Wrocławskie Studia Politologiczne są wydawane także w wersji elektronicznej. Treść tego artykułu poniżej.

redakcja

dr hab. Zdzisław Ilski – „Rozwój Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych” – pdf

 

Źródło: http://wrsp.sjol.eu/category/19-2015-432
http://wrsp.sjol.eu/preview/rozwoj-ruchu-obywatelskiego-na-rzecz-jednomandatowych-okregow-wyborczych-6157

 

About Zdzisław Ilski

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, nauczyciel akademicki, współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1999 r.
1 145 wyświetlen