/Realia JOW

Realia JOW

Choć wybory w okręgach jednomandatowych miały być szansą na pokazanie się nowych osób spoza komitetów partyjnych, to na Dolnym Śląsku kandydatów niezależnych zarejestrowało się tylko czworo. Wśród nich m.in. Zbigniew Chlebowski.

About sergiusz

832 wyświetlen