/Program Konferencji Ruchu JOW

Program Konferencji Ruchu JOW

Zapraszamy w sobotę 17 listopada 2018 do wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia na Konferencję Ruchu JOW.

Listopadowa Konferencja Ruchu JOW 2018
„Reforma ustroju politycznego III Rzeczypospolitej:
Prawo wyborcze w nowej Konstytucji”

sobota 17 listopada 2018 r., godz. 11.30 – 16.00
Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, ul Grabiszyńska 184

11.30 – 13.00 I sesja ekspertów: „Prawo wyborcze a polska tradycja konstytucyjna”
dr Ryszard Balicki, „Konstytucyjna regulacja prawa wyborczego do Sejmu i Senatu”
dr Wojciech Błasiak, „Bezpośrednia zależność polityków od wyborców jako gwarancja demokracji politycznej”
dr Elżbieta Hibner, „Relacje między metropolią i regionem w świetle wyników wyborów samorządowych 2018 r.”
prof. dr hab. Antoni Kamiński, „JOW-y jako mechanizm rządów skutecznych i odpowiedzialnych”
prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski, „Ustrój samorządów brytyjskich i polskich – analiza porównawcza”
prof. Mirosław Matyja, „Demokracja bezpośrednia w aktualnej i nowej Konstytucji”

– Dyskusja

13.00 – 13.45 – Przerwa na lunch

13.45 – 15.00 II sesja ekspertów: „Prawo wyborcze a polska tradycja konstytucyjna”
Patryk Hałaczkiewicz, „Nieproporcjonalna proporcjonalność”
Jerzy Karwelis, „Piramida uwodzenia III RP”
dr Wojciech Kaźmierczak, „Postulat Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW”
Piotr Trudnowski, „Rozproszyć Warszawę! O deglomeracji instytucji publicznych i wyobraźni politycznej”

15.00 – 15.45 Panel samorządowy: „Analiza przebiegu i wyników wyborów samorządowych 2018 r. Samorząd wobec zmian w ordynacji wyborczej”
Uczestnicy, m.in.:
Łukasz Mejza – radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
Jarosław Obremski – senator RP
Przemysław Staniszewski – prezydent Zgierza
Milan Usak – burmistrz Siechnic
Prowadzenie: Patryk Hałaczkiewicz

– Dyskusja

15.45 Apel do mediów ogólnopolskich o udostępnienie łam i anten stowarzyszeniom, organizacjom i obywatelom spoza elit politycznych oraz o rzetelne i poważne prowadzenie debaty publicznej nt. reform ustrojowych

16.00 Zakończenie konferencji

Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/284690475501763/

 

2 027 wyświetlen