/Prof. Jadwiga Staniszkis: to są główne problemy Polski – wp.pl

Prof. Jadwiga Staniszkis: to są główne problemy Polski – wp.pl

Felieton prof. Jadwigi Satniszkis na portalu wp.pl z 17.10.2013.

Prof. Jadwiga Staniszkis: Nowa instytucjonalna formuła dialogu społecznego, racjonalizacja statusu opozycji w sejmie (kres „zamrażarki”), i jednak (mimo wielu zastrzeżeń) wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych to konieczne, pierwsze kroki systemowej korekty. Skończy się wtedy władza aparatów partyjnych, decydujących, przez miejsca na liście, o szansach wyboru. I zwiększy się odpowiedzialność przed wyborcami (bo związki zawodowe gromadzą informację kto jak głosował, tak jak w przyzwoitych demokracjach).

Cały artykuł na:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Prof-Jadwiga-Staniszkis-to-sa-glowne-problemy-Polski,wid,16070474,wiadomosc.html?ticaid=111810

2 054 wyświetlen