/Presja obywatelska – maile do Prezydenta RP

Presja obywatelska – maile do Prezydenta RP

30 kwietnia 2013 złożyliśmy w Kancelarii Prezydenta Petycję Obywatelską w sprawie zarządzenia referendum w sprawie  JOW. Prezydent może wystąpić do Senatu z wnioskiem o referendum. A Senat taki wniosek może przegłosować zwykłą większością głosów. Zachęcamy do wysyłania maili, by pomóc Prezydentowi podjąć decyzję. 

      Instrukcja: Poniższą treść kopiujemy (wpisujemy swoje Imię i Nazwisko) i wysyłamy e-mailem na adres: listy@prezydent.pl w temacie wpisujemy: „Referendum w sprawie JOW”

  Szanowny Panie Prezydencie,  

popieram złożoną dnia 30.IV.2013 roku, w pańskiej Kancelarii Petycję Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE i domagam się zarządzenia ogólnokrajowego referendum z zawartym w tej petycji pytaniem o następującym brzmieniu: Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wyborów posłów do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych zwykłą większością głosów, z równą dla wszystkich swobodą kandydowania?   Pozostając w oczekiwaniu na spełnienie najważniejszej z pańskich przedwyborczych obietnic,  

                                                                             (Imię i Nazwisko)

 

611 wyświetlen