/Pożegnanie śp. Romualda Lazarowicza

Pożegnanie śp. Romualda Lazarowicza

Żegnamy dziś Romka Lazarowicza. Romek był zawsze tam, gdzie trzeba było walczyć o prawo Polaków do podmiotowości i wolności, o prawo do praworządnego państwa, którego instytucje działają na podstawie oddolnych, demokratycznych procedur. W czasach Solidarności, na początku lat osiemdziesiątych Romek Lazarowicz apelował o nieuczestniczenie w fikcyjnych wyborach, w których głosować można było tylko na kandydatów wskazanych przez komunistyczny reżim. Kiedy okazało się, że ordynacja wyborcza Trzeciej Rzeczypospolitej jest niewiele lepsza i również nie pozwala Polakom na swobodne i łatwe kandydowanie w wyborach do Sejmu, Romek współtworzył wraz ze świętej pamięci profesorem Jerzym Przystawą Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Do końca życia był aktywnym i wiernym uczestnikiem Ruchu JOW.

W artykule Romka pod tytułem „Przełamać blokadę”, napisanym w 1997 roku, czytamy:
„Zmiana ordynacji wyborczej w Polsce pozwoli przerwać zaklęty krąg „okrągłego stołu”, umożliwi naszemu krajowi odrodzenie, uruchomi mechanizm wyłaniania nowych elit, doprowadzi wreszcie do przerwania związków z komunistyczną przeszłością, a także powstrzyma postępującą atomizację społeczeństwa. (…) Jesteśmy narodem z bogatą historią, z której możemy być dumni, obecnie potrzebujemy jednak przełomu i zdjęcia blokad hamujących nasz rozwój. Dlatego tak bardzo ważną, jedną z najważniejszych obecnie, sprawą są działania na rzecz zmiany ordynacji wyborczej”.

Romku, byłeś w Ruchu JOW od samego początku, to już ponad 25 lat. Byłeś filarem Ruchu, tytanem pracy, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Ty zawsze byłeś niestrudzony, nigdy nie ustawałeś. Twoją wielką zasługą było pokazanie innym, jak należy walczyć o polską wolność. Twoja praca nie została skończona. Wadliwa ordynacja wyborcza, owa blokada hamująca nasz rozwój, nie została jeszcze zniesiona. Ale będzie. Obiecujemy Ci to.

12 sierpnia 2019

* Romuald Lazarowicz został pochowany 12 sierpnia 2019 na Cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

 

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 437 wyświetlen