/Podsumowanie spotkania Stowarzyszenia JOW

Podsumowanie spotkania Stowarzyszenia JOW

Na spotkaniu zwołanym 15 listopada  w sprawie listu z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przybyli wymienili wiele postulatów, z których wyłonione dwa zasadnicze:

 

1.  Usunąć ograniczenia biernego prawa wyborczego na stanowiska: wójta, burmistrza, prezydenta i wprowadzić zasady, jakie są praktykowane w JOW, a więc kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełnić następujące warunki:

  • zebrać 10 podpisów wyborców popierających kandydata;
  • każdy kandydat wpłaca kaucję w wysokości (propozycja 3 tys.), kaucja jest zwracana, jeśli kandydat uzyska minimum 5% poparcia.

 

2.  Zlikwidować U S T A W A z dnia 16 lipca 1998 r. ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW z późniejszymi zmianami  w jej miejsce wprowadzić zapis, że Ordynacja Wyborcza do rad, gmin, sejmików wojewódzkich leży w kompetencjach odpowiednich struktur samorządu terytorialnego.

 

Ponadto powołuje się zespół roboczy, który zajmie się przygotowaniem propozycji podziału kompetencji w poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich propozycji w zakresie na adres: grzegorzielinski@gmail.com .

 


About Grzegorz Zieliński

529 wyświetlen