/Poseł Zac Goldsmith

Poseł Zac Goldsmith

JOW-y promują reprezentantów zachowujących się jak myślący i czujący ludzie, którzy mają sumienie, honor oraz są lojalni wobec tych, którzy ich wstawili do parlamentu. Reprezentacja proporcjonalna natomiast wynosi w górę miernoty, reprezentantów „na niby”, złotoustych krasomówców bez poczucia lojalności, dbających tylko o własne korzyści. Czy w obecnym Sejmie jest choć jeden poseł, który postąpiłby jak poseł Zac Goldsmith z okręgu Richmond Park?

Zac Goldsmith złożył właśnie swój mandat w proteście przeciw decyzji rządu budowy nowego pasa startowego na lotnisku Heathrow. Okręg Richmond Park znajduje się niedaleko Heathrow i większość jego mieszkańców sprzeciwia się dalszej rozbudowie lotniska.

Goldsmith ogłosił, że wystartuje w wyborach uzupełniających, ale jako kandydat niezależny, bez nominacji partii. Lojalnie wobec Goldsmitha zachowała się również lokalna asocjacja Partii Konserwatywnej, która nie zamierza wystawić przeciw niemu innego kandydata.

Zobacz: „Zac Goldsmith quits as MP over Heathrow decision”

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 346 wyświetlen