/Platforma Oburzonych

Platforma Oburzonych

 

Tak nazwał swoją inicjatywę w wywiadzie dla tygodnika “Solidarność” – zaproszenia do Gdańska na 16 marca 2013 roku przedstawicieli organizacji obywatelskich z całego kraju – przewodniczący związku zawodowego “Solidarność” Piotr Duda. Przyjechało kilkaset osób reprezentujących ponad 100 stowarzyszeń, fundacji i innych niezależnych organizacji obywatelskich. W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej panowała pełna nadziei i determinacji atmosfera przypominająca tamten miniony czas.

 

Obrady rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Polski, po czym uczczono chwilą ciszy pamięć śp. prof. Jerzego Przystawy. Ten gest ma dla nas, Jego uczniów i spadkobierców inicjatywy postulatu JOW symboliczne znaczenie; ufajmy, że jest znakiem nowych czasów dla Polski. Następnie po powitaniu zebranych przez gospodarza – przewodniczącego Piotra Dudę, przedstawiciel każdej organizacji w minutowym wystąpieniu mógł omówić cele jej działania oraz oczekiwania, co do efektów tego spotkania. Generalnie w poszczególnych wystąpieniach dominowało oburzenie działaniami władz politycznych zarówno rządzących, jak i opozycji, dostało się też licznie obecnym dziennikarzom reprezentującym wszystkie ważniejsze środki przekazu. Wskazywano na pilną potrzebę zjednoczenia się wokół kilku postulatów dotyczących naprawy państwa, takich które byłyby możliwe do przyjęcia dla wszystkich uczestników spotkania. Były wezwania i hasła w rodzaju zróbmy coś, Panie Duda niech Pan ratuje, Kukiz niech zaśpiewa i zagra na dudach itp.

 

Bardzo dużo było wystąpień, w których postulowano potrzebę wymiany polityków poprzez zmianę ordynacji wyborczej i wprowadzenie JOW w wyborach sejmowych. Każde takie wystąpienie witane było burzą oklasków. Dzięki wizualnym przygotowaniom naszych kolegów z Wrocławia i Koszalina sala przypominała wyglądem konferencje JOW-owskie. Były banery ze zdjęciem profesora Jerzego Przystawy (przywiezione właśnie z Koszalina!), flagi i znaczki JOW naklejane każdemu uczestnikowi spotkania wzorem owsiakowych serduszek. Brawo Patryk i wspólnicy! Efekt edukacyjno-propagandowy dla popularyzacji postulatu JOW był znaczny, ale nie ukrywam, że my woJOWnicy, oczekiwaliśmy znacznie więcej.

 

Jechaliśmy na to spotkanie pełni nadziei, ale i wątpliwości wynikających z dotychczasowych prób współdziałania z "Solidarnością" i innymi dużymi organizacjami społeczno-politycznymi. Łudziliśmy się trochę, że efektem spotkania będzie przyjęcie przez "Solidarność" i gremium na sali postulatu JOW jako hasła na planowane strajki i manifestacje w dniu 26 marca br. Tego nie osiągnęliśmy, p. Piotr Duda w podsumowaniu spotkania wskazał jako najważniejszy dla Polski do zrealizowania postulat zmiany Konstytucji RP w zakresie obligatoryjnego zarządzania i wdrażania sprawczego wyniku referendum ogólnokrajowego. Kwestię wprowadzenia JOW należy – jak wyraził się – przeprowadzić poprzez procedurę nowej, wywalczonej ustawy o referendum. Niestety nie pojawiły się, jak na razie, żadne konkrety, co do zasad i czasu wprowadzenia zmian w tych przepisach. Pan Piotr Duda liczy na pomoc Prezydenta RP, z inicjatywy którego, jak donoszą media, opracowywany jest stosowny projekt. Nie wiadomo niestety czy jest jakiś plan B – gdyby pokładana w Bronisławie Komorowskim nadzieja zawiodła.

 

Reasumując – starajmy się spojrzeć na efekty płynące z tego spotkania pozytywnie, licząc na determinację organizacji obywatelskich do wymuszenia na rządzących zmian w Polsce. Musimy też mobilizować Pawła Kukiza do nieustannego monitorowania prac nad projektem referendum i określenia terminu ich zakończenia w Urzędzie Prezydenta RP. Bo musimy dać Prezydentowi określony czas na przygotowanie Ustawy. Chcemy wierzyć też, że deklaracje składane przez przewodniczącego Piotra Dudę były poważne, że składane w takim historycznym miejscu nie mogą zawieść oburzonego polskiego społeczeństwa czekającego na zmiany.

 

17 marca 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Kaźmierczak

 

Janusz Sanocki i Piotr Smoter

 

Piotr Duda

 

 

 

 

Paweł Kukiz

 

dr Krzysztof Bukiel

 

Wojciech Kulesza i Włodzimierz Urbańczak

 

Wojciech Kaźmierczak

 

Wojciech Kaźmierczak

 

 

Mariusz Wis

 

 

Paweł Kukiz

 

Paweł Kukiz

 

 

 

Paweł Kukiz

 

 

prof. Andrzej Czachor

 

prof. Andrzej Czachor

 

Włodzimierz Urbańczak, Patryk Hałaczkiewicz, Mariusz Huk, Wojciech Kaźmierczak, Wojciech Kulesza, Artur Heliak

 

 

zdjęcia: Wojciech Kulesza

 

3 019 wyświetlen