/Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – podpisz!

Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – podpisz!

Z inicjatywy Pawła Kukiza Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w sprawie rozpisania referendum o zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu RP.

Nysa, 27 czerwca 2014

 

Do:
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
listy@prezydent.pl

 

Prezydent Bronisław Komorowski
Nagrania opublikowane przez tygodnik „Wprost”, a następnie akcja ABW w redakcji tego tygodnika ujawniły głęboki kryzys państwa polskiego. Żenująco niska jakość politycznej „elity”, bezprawne działania organów powołanych do ochrony praw obywatelskich dowodzą, że pomimo gromkich deklaracji o odzyskaniu przez Polaków wolności 25 lat temu, nie żyjemy bynajmniej w demokratycznym państwie prawa.

Przyczyn tego stanu rzeczy upatrujemy w fatalnej, odbierającej obywatelom prawo kontroli nad posłami – partyjnej, (proporcjonalnej) ordynacji wyborczej. Ordynacja ta zapewnia w istocie politykom z obecnych partii pełną bezkarność, uniemożliwia skuteczną kontrolę nad nimi, odbiera pojedynczym obywatelom fundamentalne, bierne prawo wyborcze, co w konsekwencji prowadzi do wynaturzenia systemu politycznego państwa.

Fatalny system wyborczy, prowadzi także do istotnego obniżenia intelektualnego i etycznego poziomu wyłonionych w jego ramach tzw. przedstawicieli.

Stwierdzamy, iż przyjęta w interesie partyjnych liderów partyjna ordynacja wyborcza jest właśnie ustrojową przyczyną patologii toczących polską „demokrację”. Podobnie jak brak społecznej kontroli nad działalnością prokuratur i sądów jest przyczyną łamania prawa przez te organy.

Wobec zaistniałej sytuacji zwracamy się do Pana Prezydenta, by korzystając ze swoich konstytucyjnych uprawnień doprowadził do rozwiązania sejmu, a także by – przed wyborami – rozpisał ogólnokrajowe referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Tylko bowiem przywrócenie zasady suwerenności Narodu nad władzą ustawodawczą (czyli posłami i sejmem) może dać szansę na zmianę obecnego stanu rzeczy.

Ogłaszanie nowych wyborów wg obowiązującej obecnie, ordynacji wyborczej, która stanowi podstawowe źródło patologii państwa nie przyniesie oczekiwanych zmian.

Zmiana ordynacji wyborczej i umożliwienie Polakom bezpośredniego wyboru posłów, będzie prawdziwym uzdrowieniem mechanizmów wyłaniania elit i będzie mogła w przyszłości być świętowana jako dzień odzyskania wolności.

Niżej podpisany/a:
Paweł Kukiz
Ruch JOW
48-304 Nysa
pkukiz@interia.pl


Złóż swój podpis

Petycja do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

5 276 wyświetlen