/Petycja do Prezydenta RP z 2011

Petycja do Prezydenta RP z 2011

 

My, uczestnicy VI Ogólnopolskiego Marszu pod hasłem: "TERAZ JEDNOMANDATOWE DO SEJMU", wyrażającym wolę środowisk tworzących Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, zwracamy się do Pana Prezydenta z petycją o wykorzystanie ustawowych uprawnień Pańskiego Wysokiego Urzędu do realizacji tego postulatu ustrojowego.


 

Warszawa, 6 października 2011

 

 

                  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

     Pan Bronisław Komorowski

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

My, uczestnicy VI Ogólnopolskiego Marszu pod hasłem: "TERAZ JEDNOMANDATOWE DO SEJMU", wyrażającym wolę środowisk tworzących Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, zwracamy się do Pana Prezydenta z petycją o wykorzystanie ustawowych uprawnień Pańskiego Wysokiego Urzędu do realizacji tego postulatu ustrojowego.

 

Udział Polski w Unii Europejskiej stanowi dla Polski szansę wielostronnego rozwoju, ale może też prowadzić do uzależnienia i rozpadu państwa. Dla osiągnięcia znaczącej pozycji w UE konieczne jest wyzwolenie wielkiej energii narodowej. Obecny sposób wyboru posłów tłumi tę energię, krępując inicjatywę obywateli więzami partiokracji. Aby zbudować silne mechanizmy bezpieczeństwa i rozwoju kraju, musimy jako Polacy podwyższyć potencjał intelektu, odpowiedzialności i patriotyzmu najwyższej władzy w państwie – Parlamentu RP. Cenimy obecną ordynację wyborczą do Senatu, ale ważniejsze jest ustanowienie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, a także w wyborach samorządowych wyższych szczebli.

 

Obecna metoda powoływania Sejmu i części władz samorządowych – głosowanie na listy partyjne układane przez liderów ugrupowań politycznych, brak realnego dostępu obywatela do indywidualnego kandydowania – jest skazą ustrojową generującą alienację obywateli od spraw państwa. Tak to widzi wielu obywateli, co wyraziło się w 2005 roku w masowym poparciu akcji zbierania podpisów pod żądaniem referendum na temat ustroju państwa. Między innymi, żądano tam wprowadzenia wyboru posłów na zasadzie wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW).

 

Żądanie referendum poparło ponad 750 tysięcy obywateli.

 

Tymczasem Sejm nie podjął nawet debaty w tej sprawie. Zlekceważenie tak poważnej obywatelskiej inicjatywy przez Sejm samo przez się świadczy wymownie, że partyjny mechanizm wyboru posłów jest ustrojowym błędem.

 

Panie Prezydencie, referendum ustrojowe jest niezbędne dla naszej przyszłości, a powyższe żądanie 750 tysięcy obywateli jest nadal ważne i zobowiązujące. My, uczestnicy VI Ogólnopolskiego Marszu JOW, stojąc na stanowisku powagi państwa, wyrażamy oczekiwanie, że Pan Prezydent podejmie osobistą inicjatywę i mecenat nad realizacją tego żądania i doprowadzi do przeprowadzenia referendum na temat ordynacji wyborczej do Sejmu.

 

Kierujemy do Pana,  jako Pierwszego Obywatela wybranego większością głosów obywateli właśnie w systemie jednomandatowym, postulat by mocą uprawnień swojego Wysokiego Urzędu uruchomił Pan zorganizowanie ogólnopolskiego referendum, w którym obywatele suwerennie, po raz pierwszy w historii Polski, wypowiedzą się, w jaki sposób chcą powoływać swych reprezentantów do Sejmu:

 

Czy tak jak dotychczas – przez głosowanie na wieloosobowe listy partyjne?

Czy metodą większościową, wybierając posłów w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych, z równym dla wszystkich prawem do kandydowania?

 

 

 

Podpisali w imieniu uczestników VI Ogólnopolskiego Marszu o JOW:

 

Jerzy Przystawa, lider Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

 

Remigiusz Zarzycki, członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", koordynator Marszu

 

Wojciech Kaźmierczak, członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", koordynator Marszu

 

Konrad Rytel, prezes Wspólnoty Samorządowej Woj. Mazowieckiego, wicestarosta powiatu wołomińskiego

 

Mariusz Wis – prezes Fundacji im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – JOW

 

 

1 118 wyświetlen