/Paweł Kukiz: Zostaliśmy pozbawieni biernego prawa wyborczego

Paweł Kukiz: Zostaliśmy pozbawieni biernego prawa wyborczego

Jak zmienić? – Poprzez zmianę ordynacji wyborczej.

– Tak, wiem, jednomandatowe okręgi wyborcze,system, jaki funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. Niektórzy twierdzą jednak, że system ten się nie sprawdza, w Polsce obowiązuje przecież w wyborach do Senatu, rewolucji nie ma…

– My przede wszystkim przez partiokrację, ordynację proporcjonalną zostaliśmy pozbawieni biernego prawa wyborczego. Konstytucja mówi o tym, że każdy obywatel ma czynne prawo wyborcze – może wybierać kandydatów, oraz bierne prawo wyborcze – może być wybierany. W Polsce, by być wybranym, obywatel musi najpierw uzyskać poparcie partii politycznej. A ponieważ partie mają charakter wodzowski, musi mówić tym samym głosem, co wódz partii. Gdyby po 1989 roku dokonano w Polsce, podobnie jak w Czechach, dekomunizacji, być może ta zmiana ordynacji nie byłaby takim priorytetem, a Polska byłaby w innym miejscu.

Czytaj dalej: Paweł Kukiz w rozmowie z redaktorem naczelnym „Super Expressu” Sławomirem Jastrzębowskim pt. Paweł Kukiz TYLKO U NAS: W II turze wygrałbym z Komorowskim, 5.05.2015

482 wyświetlen