/Parlament brytyjski poparł Brexit

Parlament brytyjski poparł Brexit

Środowe, 7 grudnia 2016, głosowanie w Westminsterze w sprawie Brexitu, to kolejny przykład działania JOW. W JOW posłowie boją się wyborców, bo – dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym – w następnych wyborach wyborcy rozliczą każdego z nich indywidualnie.

Liderzy partyjni nie mogą na to wywrzeć żadnego wpływu. Najlepiej oddaje tę cechę brytyjskiego systemu wyborczego komentarz George’a Parkera w „Financial Times”. Parker pisze, że nawet posłowie Partii Pracy głosowali za Brexitem, bo boją się wejść wyborcom w drogę.

Źródło: George Parker – Parliament endorses Brexit: what does the vote mean?, „Financial Times”, 8.12.2016

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 413 wyświetlen