/OZZL popiera zbieranie podpisów o referndum o JOW

OZZL popiera zbieranie podpisów o referndum o JOW


Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat o rozpoczęciu zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie wprowadzenia JOW.


OZZL od lat jest aktywnym uczestnikiem Ruchu JOW. Wiele razy publicznie domagał się JOW, podejmował w tej sprawie uchwały, uczestniczył we wszystkich większych akcjach Ruchu, a także wspierał te akcje materialnie.

 

629 wyświetlen