/Ordynacja większościowa

Ordynacja większościowa

Ordynacja wyborcza wywiera ogromny wpływ na kształt życia politycznego kraju i może dramatycznie wpłynąć na sfery życia pozornie bardzo odległe od polityki. Finanse państwa, sposób funkcjonowania parlamentu, sposób reprezentowania mniejszości, ale także poziom korupcji i marnotrawstwa pieniędzy publicznych lub ubezpieczenia zdrowotne dla rolników mogą zależeć od typu ordynacji wyborczej. Wbrew dość powszechnej percepcji, JOW nie jest ordynacją wyborczą, ale jej elementem – skądinąd zapewne najważniejszym. Celem niniejszego artykułu jest popularne omówienie najważniejszych metod głosowania, które mogą zostać zastosowane w ramach JOW oraz ich najistotniejszych konsekwencji politycznych, w tym również tych powszechnie krytykowanych jako wady. Omówione metody – nawet te wymagające podawania preferencji (Borda, głos alternatywny) – w wariancie minimalnym wymagają podania jedynie dwóch pierwszych preferencji. Głosowanie takie nie jest bardziej skomplikowane niż to, które obowiązuje u kilku naszych sąsiadów (Niemcy, Rosja, a z dalszych krajów Węgry czy w przeszłości Estonia).

Czytaj dalej:

Marek Kamiński – „Metody głosowania w okręgach jednomandatowych i ich własności”, University of California, Irvine
Przedruk z pisma „Decyzje” z numeru czerwcowego 2015. Artykuł przygotowany we współpracy z Centrum im. Adama Smitha.

About Marek Kamiński

matematyk i socjolog, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine; specjalizuje się w teorii gier i podejmowania decyzji, interesuje się również procesem demokratyzacji oraz teoretycznymi modelami głosowania
1 753 wyświetlen