/Okręgi jednomandatowe w Trybunale Konstytucyjnym

Okręgi jednomandatowe w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny będzie po raz kolejny wypowiadał się na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, tym razem w związku z zaskarżeniem szeregu przepisów Kodeksu wyborczego przez grupę posłów (ich polityczną afiliację pomijam, a wszyscy znamy), którzy oczywiście uważają, że JOW są niezgodne z Konstytucją (precyzyjnie, tryb wprowadzenia JOW do Kodeksu, ale w praktyce to jest drugorzędne, najważniejsze, aby JOW nie zaistniały).

Rozprawa w sprawie o sygnaturze K 9/11 odbędzie się 14 VII, o godz. 8:30, tu wokanda: http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm.

Niezależnie od treści zaskarżenia i ewentualnego rozstrzygnięcia TK, warto aby woJOWnicy, którzy mieszkają w pobliżu Trybunału, uczestniczyli w rozprawie.

W zakładce „Sprawy w Trybunale” dostępny jest Wniosek, stanowisko Prokuratora Generalnego oraz Sejmu:

About Paweł Kawarski

prawnik, działacz Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW od 2003 r., członek Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze", ekspert Fundacji im. Jamesa Madisona
1 530 wyświetlen