/Media narodowe – po czym je poznamy?

Media narodowe – po czym je poznamy?

W polskim życiu publicznym, pod koniec 2015 roku, zakończyła się bitwa o Trybunał Konstytucyjny (a przynajmniej ważna jej faza) pomiędzy siłami skupionymi wokół przegranej w wyborach 2015 roku PO i siłami zwycięskiego PiS. Na przełomie roku rozpoczęła się bitwa następna. Tym razem o media, pozycję co najmniej równie kluczową. PiS rozłożyło ją na etapy, techniczny i merytoryczny. Efektem tego drugiego mają być MEDIA NARODOWE.

Jeżeli sprawdzianem ich zasługiwania na tę zobowiązującą nazwę ma być promowanie racji stanu polskiego społeczeństwa, to dla troszczących się o służebność państwa wobec obywateli, pierwszorzędnym probierzem tego promowania jest aktywna gotowość mediów publicznych do przeprowadzania debat o sposobie wybierania posłów do Sejmu RP.

Żeby debaty były uczciwe, niezbędne jest zapoznanie Polaków z kompletem zasad wyborczych opisanych przez Regułę wyborczą JOW [1] i dopuszczanie do ich nieskrępowanego omawiania przez ekspertów Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW.

Ruch JOW od ponad dwudziestu lat postuluje wybory do Sejmu w pełni wolne, to jest, przeprowadzane w czterystu sześćdziesięciu jednomandatowych okręgach wyborczych, z równą dla wszystkich pełną swobodą kandydowania. Ten postulat był tematem wykluczonym w mediach po okrągłostołowych. A w kampaniach wyborczych 2015 roku był przedstawiany w krzywym zwierciadle. Pomimo tego postulat – hasło JOW stało się trzecim najpopularniejszym słowem 2015 roku [2].

Przeprowadzanie w mediach publicznych szerokich debat i edukacji obywatelskiej, służących wprowadzeniu w pełni wolnych wyborów do Sejmu, organu najwyższej władzy państwowej, nadałoby praktyczny sens słowom z noworocznego orędzia prezydenta Andrzeja Dudy: Władza zwierzchnia w naszym kraju należy do narodu. Prawo w Rzeczypospolitej powinno być tworzone z obywatelami, a przede wszystkim dla obywateli.

Oczekiwań warunkujących uznanie mediów publicznych za narodowe jest oczywiście więcej, ale oczekiwanie konkretu, otwartych debat na temat sposobu wybierania posłów jest pierwszorzędne.

4 stycznia 2016

[1] Reguła wyborcza JOW
[2] http://fakty.interia.pl/polska/news-uchodzca-slowem-roku-2015-dalej-smog-i-jow,nId,1948072
http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/

About Jerzy Gieysztor

Jerzy Gieysztor (1936-2016) – mgr. inż. miernictwa elektronowego; jak wspomina Jerzy Gieysztor: "Ze wszystkiego się śmieje, ale jest uparty i nie ujawnia swoich poglądów" – użalał się przedstawiciel czerwonych, kiedy w roku 1977 przeciwstawiłem się władzy Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracowałem przez kilka dziesięcioleci; uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW od 1998 r.
1 632 wyświetlen