/Marek Jurek o JOW

Marek Jurek o JOW

Dzisiejsza ordynacja wyborcza to mechanizm, który ma zniechęcać Polaków do aktywizacji politycznej.

Wybory większościowe, wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych to przywrócenie praw Polakom. Przede wszystkim przywrócenie biernego prawa wyborczego. Z zachowaniem oczywiście ogromnej siły marki partyjnej i ogromnej siły marki rekomendacyjnej partii.

To wybory, gdzie Polacy zgłaszają kandydatów i Polacy wybierają posłów.

Źródło: Marek Jurek popiera JOW-y. „Dość sterowania wyborami z centrali”

835 wyświetlen