/Listopadowa Konferencja w Centrum Historii Zajezdnia

Listopadowa Konferencja w Centrum Historii Zajezdnia

W sobotę 16 listopada we wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia odbyła się coroczna konferencja Ruchu JOW pod hasłem: „Reforma ustroju politycznego III Rzeczypospolitej. Prawo wyborcze w nowej Konstytucji”.

Pierwszą część konferencji – sesję ekspertów – poprowadził prof. Tomasz Kaźmierski.


prof. Tomasz J. Kaźmierski

Referat dr. Wojciecha Błasiaka pt. „Polityczna alternatywa dla miękkiego państwa partyjnej oligarchii wyborczej” przedstawiła ze względu na nieobecność autora – Jolanta Bąkowska-Gieysztor.
Dr Błasiak zaprezentował dziewięć tez wskazujących na dramatyczną sytuację polskiej polityki (niestabilność, brak konstruktywnych rozwiązań) oraz na konieczność upolitycznienia Ruchu JOW, zdobycia środków służących wejściu na scenę polityczną, a następnie wprowadzenia zmian systemowych.

„System polityczny i wyborczy w nowej Konstytucji RP. Uwagi w debacie konstytucyjnej” – to temat wystąpienia prof. Zdzisława Ilskiego. Zwracając uwagę na potrzebę zmiany Konstytucji, autor wskazał konkretne rozwiązania ustrojowe: rezygnację z ordynacji proporcjonalnej na rzecz większościowej, wzmocnienie pozycji referendum, rezygnację z zapisów chroniących partie polityczne, przywrócenie idei służby cywilnej.

W kolejnym wystąpieniu pt. „Ordynacja wyborcza, ustrój państwa, jakość rządzenia” prof. Antoni Kamiński wspomniał o historii zmian konstytucyjnych w Rzeczypospolitej oraz o obecnej sytuacji politycznej, kładąc nacisk na istotę momentu konstytucyjnego.


prof. Antoni Z. Kamiński

Dr Wojciech Kaźmierczak zaprezentował temat: „Skutki działania ordynacji wyborczej dla gospodarki”. Na konkretnych przykładach ukazał patologię systemu sądowniczego, mającego ogromny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorczości.


dr Wojciech Kaźmierczak

Na zakończenie sesji ekspertów prof. Tomasz Kaźmierski mówił o funkcjonowaniu prawa wyborczego w brytyjskiej tradycji konstytucyjnej w kontekście m.in. Brexitu oraz referendum ws. ordynacji wyborczej.

Drugą część Listopadowej Konferencji stanowił tradycyjnie panel samorządowy, w którym uczestniczyli: dr Elżbieta Hibner – ekspert samorządowy z Łodzi, Piotr Roman – prezydent Bolesławca, Paweł Wróblewski – samorządowiec z Wrocławia i Filip Chodkiewicz – zastępca burmistrza Augustowa. Dyskusja dotyczyła m.in.doświadczeń związanych z wyborami w różnych ordynacjach, refleksji powyborczych i nowej sytuacji samorządów wynikającej ze zmian w przepisach oraz wobec coraz większej centralizacji zarządzania i dysponowania środkami.

Panel samorządowy poprowadził Patryk Hałaczkiewicz.


dr Elżbieta Hibner, Patryk Hałaczkiwicz, Piotr Roman, Filip Chodkiewicz, Paweł Wróblewski


Filip Chodkiewicz


dr Elżbieta Hibner, Patryk Hałaczkiewicz

* zdjęcia Małgorzata Pawlak

About Małgorzata Pawlak

matka, nauczyciel, bibliotekarz, domorosły pedagog, psycholog i socjolog, wielbicielka kotów i książek. Bez pasji gasnę. Obecnie to polityka.
885 wyświetlen