/Listopadowa Konferencja Ruchu JOW

Listopadowa Konferencja Ruchu JOW

Serdecznie zapraszamy na konferencję Ruchu JOW do wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia w sobotę 17 listopada 2018.

Listopadowa Konferencja Ruchu JOW 2018
„Reforma ustroju politycznego III Rzeczypospolitej.
Prawo wyborcze w nowej Konstytucji”

sobota 17 listopada 2018 r., godz. 11.30 – 16.00
Centrum Historii Zajezdnia, ul Grabiszyńska 184, Wrocław

11.30 – 13.00 Sesja ekspertów: „Prawo wyborcze a polska tradycja konstytucyjna”
Uczestnicy, m.in.:
dr Wojciech Błasiak
dr Elżbieta Hibner
prof. dr hab. Antoni Kamiński
dr Wojciech Kaźmierczak
prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski
prof. dr Mirosław Matyja

– Dyskusja

13.00 – 13.45 – Przerwa na lunch

13.45 – 15.30 Panel Samorządowy: „Analiza przebiegu i wyników wyborów samorządowych w 2018 r. Samorząd wobec zmian w ordynacji wyborczej”.
Prowadzenie Patryk Hałaczkiewicz

– Dyskusja

15.30 Apel do mediów ogólnopolskich o udostępnienie łam i anten stowarzyszeniom, organizacjom i obywatelom spoza elit politycznych oraz o rzetelne i poważne prowadzenie debaty publicznej nt. reform ustrojowych.

16.00 Zakończenie konferencji

 

1 138 wyświetlen