/List z Kancelarii Prezydenta RP i odpowiedź

List z Kancelarii Prezydenta RP i odpowiedź

Warszawa, 10 listopada 2010

 

 

Minister Olgierd Dziekoński

Sekretarz Stanu

Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dot.: pisma z 6 listopada 2010, znak BDE 20-36-10

 

 

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie do włączenia się w Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski”  i propozycję przedstawienia uwag na temat oczekiwanych zmian legislacyjnych w kwestii samorządu terytorialnego.  Jest to pierwsza taka propozycja ze strony Kancelarii Prezydenta od 1990 roku i nasze Stowarzyszenie wita ją z pełnym uznaniem.

 

Stowarzyszenie, które mam zaszczyt reprezentować, jako swój cel statutowy przyjęło działania na rzecz reformy prawa wyborczego do Sejmu i wprowadzenia w Polsce zasady jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu.  Jednakże, podczas setek naszych spotkań i konferencji nieustannie pojawia się problem działania samorządu terytorialnego i ordynacji wyborczych do różnych szczebli samorządowych, dlatego jesteśmy w stanie sformułować i przedstawić wiele istotnych uwag na ten temat, tym bardziej, że wśród działaczy naszego Stowarzyszenia i Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW znajduje się wielu aktywnych działaczy samorządowych, byłych i aktualnych radnych wszystkich szczebli, a także ok. 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Patronów Honorowych Ruchu.

 

Jesteśmy gotowi przygotować Memoriał zbierający te różne uwagi, stanowiska i propozycje, proszę jednakże o wskazanie do jakiej daty Pan Minister będzie oczekiwał takiego opracowania.

 

Z poważaniem,

 

                                                                            Jerzy Przystawa

                                                                             Prezes Zarządu

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
3 055 wyświetlen