/List Otwarty do Państwowej Komisji Wyborczej

List Otwarty do Państwowej Komisji Wyborczej

My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażamy nasze najwyższe oburzenie z powodu treści Wyjaśnienia PKW nr ZKF-833-1/15, dotyczącego zasad prowadzenia kampanii referendalnej, które pojawiło się dzisiaj na stronach internetowych PKW.

Wyjaśnienie to zawiera następujące słowa:
„(…) prowadzenie kampanii referendalnej w taki sposób, że będzie ona zawierała elementy agitacji wyborczej, np. przez rozpowszechnianie w jej ramach treści niezwiązanych ściśle ze sprawami poddanymi pod referendum czy też eksponowanie w tej kampanii wizerunków kandydatów na posłów i senatorów, mogą zostać ocenione jako naruszające wyłączność komitetów wyborczych na prowadzenie kampanii wyborczej, objęte sankcją karną określoną w art. 499 Kodeksu wyborczego. Ocena w tych sprawach nie będzie jednak należała do organów wyborczych, lecz do organów ścigania i sądów”.

Wyrażanie woli narodu, do czego mamy konstytucyjne prawo, nie może być krępowane przez przepisy niższej rangi.

Zamykanie nam ust, w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek powodu, jest sprzeczne z Artykułem 19 Deklaracji Praw Człowieka ONZ: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice”.

Szczególnym gniewem napełnia nas próba PKW zastraszenia nas właśnie teraz, kiedy znaleźliśmy się w obliczu historycznej szansy przywrócenia Polakom należnej im podmiotowej roli w państwie, poprzez usunięcie najpoważniejszej wady ustrojowej Polski, jaką jest patologiczna ordynacja wyborcza do Sejmu.

Papież Jan Paweł II, w czasie swojej pierwszej wizyty do Ojczyzny w 1979 r., przypominał nam często słowa z Pisma Świętego: „Nie lękajcie się!”. Nie lękaliśmy się, dzięki czemu rok później stworzyliśmy Solidarność.

Oświadczamy, że dziś też nie lękamy się. Jesteśmy świadomi tego, że nasz naród znalazł się obecnie w momencie konstytucyjnym i że mamy szansę dokonania fundamentalnej reformy ustrojowej poprzez zbudowanie nowego kontraktu społecznego. Ta świadomość wzmacnia naszą determinację. Niezależnie od tego, czy niektórzy z nas wezmą udział w kampanii wyborczej czy nie, wszyscy będziemy równocześnie głośno apelować o oddanie głosu na TAK w odpowiedzi na pierwsze pytanie referendalne: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

22 lipca 2015 r.

Podpisy:
Wojciech Błasiak
Bogna Bender-Motyka
Piotr Biliński
Tadeusz Browarek
Krzysztof Cena
Stanisław Chęciński
Andrzej Czachor
Jerzy Gieysztor
Kazimierz Helebrandt
Sławomir Janicki
Antoni Kamiński
Tomasz J. Kaźmierski
Andrzej Kostka
Józef Koszelnik
Joanna Maciejewska-Banaszczyk
Karol Maluchnik
Andrzej Młocki
Anna Niedziałkowska
Janusz Otręba
Agnieszka Płecha
Agnieszka Przystawa
Tadeusz Rogowski
Marcin Skubiszewski
Maciej Skwara
Włodzimierz Urbańczak
Remigiusz Zarzycki

—————————————————————–
Lista otwarta – podpisy złożone po 22 lipca br.:

Antoni Augustyn
Marek Bałandin
Kinga Baranowska
Krzysztof Baranowski
Waldemar Bator
Krzysztof Beczek
Ewa Boerner
Krzysztof Boerner
Józef Brynkus
Jan Cedrowski
Rafał Cieloch
Piotr Dachowski
Grzegorz Dańko
Alina Dobrowolska-Segit
Maciej Doruchowski
Karolina Filipowska
Magdalena Fogiel-Litwinek
Wojciech Galuba
Alina Golis
Dagmara Golis
Jerzy Golis
Krzysztof Grandys
Artur Heliak
Marian Hordejuk
Jan Jagielski
Edward Janikowski
Joanna Karłowicz-Wilczak
Grażyna Kowacka
Roman Kowacki
Krzysztof Kowalczyk
Beata Kowalik
Renata Kownacka
Karolina Krawczuk
Henryk Kreuz Sawicki
Anna Kuc
Łukasz Kucharczyk
Wojciech Kulesza
Helena Lazarowicz
Romuald Lazarowicz
Barbara Machnik
Jerzy Marcin Majewski
Wojciech Maliczak
Barbara Maluchnik
Jerzy Maluchnik
Malwina Maluchnik
Stanisława Mańczyk
Tadeusz Mańczyk
Michał Mierzejewski
Marcin Molenda
Małgorzata Nowak
Grzegorz Osowski
Marcin Pampuch
Jerzy Pięta
Ewa Pleśnar
Piotr Rokita
Agata Salwa
Anna Skrzypczak
Stanisław Surma
Marek Szymański
Rafał Szymczyk
Krzysztof Wodniczak
Krystyna Wojewoda
Tadeusz Wołyniec
Marcin Woźniak
Edward Wóltański
Sławomir Zasadzki
Grzegorz Zieliński
Marcin Ziółkowski
Anastazja Żelazowska


Osoby, które chcą dołączyć do sygnatariuszy apelu, proszone są o zgłaszanie swych podpisów do Agnieszki Przystawy: aprzystawa@gmail.com

2 290 wyświetlen