/Kontrola wyborców dzięki okręgom jednomandatowym – „Rzeczpospolita”

Kontrola wyborców dzięki okręgom jednomandatowym – „Rzeczpospolita”

System prezydencki czy parlamentarno-gabinetowy? Gdzie powinien znajdować się środek ciężkości władzy wykonawczej? Jak powinny być rozbudowane uprawnienia ośrodka, który miałby dominować, jak należy ograniczyć kompetencje drugiego, by uniknąć wyniszczających sporów?

Paweł Kukiz: Należy pozostawić system parlamentarno-gabinetowy. Określona w aktualnej Konstytucji RP relacja między rządem a prezydentem nie musi ulegać radykalnej zmianie. Głównym ośrodkiem władzy wykonawczej powinien być rząd. Należy jednak wzmocnić pozycję rządu w parlamencie. Może to zostać osiągnięte poprzez wprowadzenie większościowego systemu wyborczego realizowanego w JOW, który ułatwi tworzenie większości rządowej. Sprawi by poseł był odpowiedzialny przed wyborcą w swoim okręgu a nie przed szefem partii politycznej.

Czytaj dalej: Paweł Kukiz: Kontrola wyborców dzięki okręgom jednomandatowym, „Rzeczpospolita”, 7 maja 2015

2 238 wyświetlen