/Konferencja „Jednomandatowe okręgi wyborcze – czy potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej do sejmu?”

Konferencja „Jednomandatowe okręgi wyborcze – czy potrzebna jest zmiana ordynacji wyborczej do sejmu?”

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa założyciel Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji zaprasza na konferencję naukową organizowaną przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pt.:

„JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA ORDYNACJI WYBORCZEJ DO SEJMU?”

Termin i miejsce: Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2015 r. w godz. od 14.00 do 18.00 w Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72) w sali im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Prelegenci konferencji:
prof. dr hab. Anna Sobaczewska (INP PAN) przedstawi referat pt. „Polskie doświadczenie okręgów mandatowych”
prof. dr hab. Jerzy Wiatr (Rektor Honorowy EWSPA) przedstawi referat pt. „Francuski i niemiecki wariant okręgów jednomandatowych”
dr Artur Kasza (EWSPA) przedstawi referat pt. „Anglosaski model ordynacji większościowej w okręgach jednomandatowych”
dr Michał Kowalski (EWSPA) przedstawi referat pt. „Konstytucyjne aspekty wprowadzenia okręgów jednomandatowych”

Komentatorami konferencji będą:
prof. dr hab. Jacek Racibowski (UW)
prof. dr hab. Roman Wieruszewski (EWSPA i INP PAN)

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sekretariat@zpp.warszawa.pl podając imię i nazwisko.

Źródło: http://www.zpp.warszawa.pl/konferencja-jednoosobowe-okregi-wyborcze-czy-potrzebna-jest-zmiana-ordynacji-wyborczej-do-sejmu/

1 428 wyświetlen