/Konferencja Fundacji im. Stefana Batorego na temat referendum 6 września

Konferencja Fundacji im. Stefana Batorego na temat referendum 6 września

„Referendum 6 września – sens zmian ustrojowych”, pod takim tytułem Fundacja im. Stefana Batorego organizuje konferencję poświęconą wrześniowemu referendum. Konferencja będzie przebiegała w trzech sesjach – panelach dyskusyjnych.

Sesja I
„Obecny system wyborczy, JOW-y, systemy mieszane” – wystąpią: dr hab. Zdzisław Ilski, dr Małgorzata Kaczorowska, prof. Radosław Markowski, sędzia Jerzy Stępień

Sesja II
„Jak finansować partie polityczne” – wystąpią: dr hab. Robert Gwiazdowski, Grażyna Kopińska, prof. Paweł Śpiewak, dr Marcin Walecki

Sesja III
„Prawo podatkowe – kto ma mieć ostateczną rację” – wystąpią: dr hab. Antoni Bojańczyk, dr Stanisław Kluza, Wojciech Kostrzewa, Paweł Kuczyński, dr Irena Ożóg

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia 2015 r. w godz. od 10.00 do 16.00 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10a, w sali im. Jerzego Turowicza.

Udział w konferencji należy potwierdzić do 30 sierpnia 2015 r.:
tel.: 22 536 02 00, e-mail: debaty@batory.org.pl

Poniżej link z obszerniejszą informacją:
http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/referendum_6_wrzesnia_2015/wydarzenia_13/referendum_6_wrzesnia_sens_zmian_ustrojowych

641 wyświetlen