/Klasa polityczna reprezentuje jedynie samą siebie

Klasa polityczna reprezentuje jedynie samą siebie

W Sejmie trwa gorsząca rywalizacja grup politycznych o wpływy i partykularne korzyści. Każde słowo Oświadczenia Uczestników Ruchu JOW, wystosowanego przez nas siedem miesięcy temu (v.i.), jest nadal aktualne.

Klasa polityczna, wyłoniona przez wadliwą ordynację wyborczą, reprezentuje jedynie samą siebie. Jest wyalienowana od Narodu, gdzie drzemią olbrzymie pokłady energii i gdzie są siły zdolne do przeprowadzenia tak potrzebnych reform strukturalnych. Energia ta może zostać uwolniona tylko wtedy, kiedy zmienimy sposób wybierania posłów do Sejmu na taki, który przywróci obywatelom Rzeczypospolitej ich podmiotową rolę w życiu publicznym poprzez proste mechanizmy bezpośredniej kontroli nad politykami.

Uczestnicy Ruchu JOW zwracają uwagę, że jedyną szansą odblokowania społeczeństwa jest ordynacja wyborcza stosowana w najlepiej funkcjonujących i bliskich nam kulturowo demokracjach świata, takich jak Wielka Brytania, Kanada, USA, czy Australia. Jest to ordynacja wyborcza z małymi, jednomandatowymi okręgami wyborczymi, gdzie łatwo jest kandydować oraz gdzie posłów wybiera się indywidualnie i bezpośrednio, zwykłą większością głosów.

Jesteśmy to winni naszym przodkom, którzy przez stulecia byli pionierami budowania w Europie wolnych i skutecznych instytucji parlamentarnych. Jesteśmy to również winni naszym potomnym, którym chcemy przekazać dobrze funkcjonujące państwo. Państwo, które nie tłumi twórczego rozwoju, nie nakłada na ręce i umysły administracyjnych pęt, nie wypycha swych obywateli za granicę, ale skutecznie chroni wolności, niezbędnej do tworzenia warunków swobodnej przedsiębiorczości u siebie, we własnym Kraju.

19 lipca 2017

Zobacz: Oświadczenie Ruchu JOW

About Tomasz J. Kaźmierski

elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 704 wyświetlen